• 705829620@qq.com
  • 欢迎访问信阳垄业化工产品有限公司官方网站!

危险化学品经营许可范围

产品编号 产品名称 CAS号 EINECS登录号 详细信息
    黄磷  12185-10-3   详细信息
    烟碱  54--11-5  200-193-3 详细信息
    胡椒腈  4421-09--4   详细信息
    甲醇  67-56-1  200-659-6 详细信息
    溴素  7726-95-6  231-778-1 详细信息
    醋酐  108-24-7  203-564-8 详细信息
    N-甲基吡咯烷酮  872-50-4  212-828-1 详细信息
    四氢呋喃  109-99-9  203-726-8 详细信息
    对氰基苯甲酸,619-65-8  619-65-8  210-606-9 详细信息
    间氟苯胺  372-19-0  206-747-0 详细信息
    1,4-二氧六环  123-91-1  204-661-8 详细信息
    1,4-二氯丁烷  110-56-5   详细信息
    氯化苯  108-90-7   详细信息
    3-溴-2-氟苯胺 58534-95-5  58534-95-5   详细信息
    对氨基苯乙醇  104-10-9   详细信息
    2-【2-(3-甲氧基苯基)乙基】苯酚(沙格雷酯中间体)  167145-13-3   详细信息
    1,4-二噻烷-2,5-二(甲硫醇)  136122-15-1   详细信息
    四氯邻二甲苯  25641-99-0   详细信息
    邻苯二甲醛  643-79-8   详细信息
    3-氨基-2-萘甲酸  5959-52-4   详细信息
    5甲基-1,3-二乙氰基苯  120511-72-0   详细信息
    邻氰基苯甲醛  7468-67-9   详细信息
    间氰基苯甲醛  24964-64-5   详细信息
    对氰基苯甲醛  105-07-7   详细信息
    1-氨基-2-氰基-1-环戊烯  2941-23-3   详细信息

总共有 97 篇记录 这是第 2 页 1234